Goed bewaren

  Van de belastingdienst
 • Aangiftebrieven
 • Aanslagen, ook de voorlopige aanslagen.
 • Beschikkingen, voorlopige teruggaaf, huurtoeslag, zorgtoeslag, kindertoeslag.
 • Brieven, mededelingen, correspondentie.
  Van een eventuele werkgever of uitkeringsinstantie
 • Jaaropgaven loon en/of uitkering; één per werkgever/instantie.
  Van uw pensioenfonds
 • Jaaropgaaf, in verband met eventueel door u betaalde lijfrentepremie.
  Van de gemeente
 • WOZ beschikking en/of aanslag gemeentebelasting.
  Van de hypotheekbank (als u een eigen woning bezit)
 • Jaaropgaaf, betaalde rente en schuld per 31 december.
  Van de notaris
 • Afrekening bij aankoop van een huis en/of oversluiten van de hypotheek-lening.
  Van de bank
 • Saldi van (spaar)rekeningen per 1 januari en per 31 december, indien het totaal hoger is dan ca. € 40.000.
 • Saldi van eventuele schulden (persoonlijke leningen) op dezelfde data.
 • Premies betaald voor begrafenisverzekeringen.
 • Betaalde lijfrentepremies.
  Van giften
 • Overzicht en bewijzen van door u gedane (onbaatzuchtige) giften.
  Van uw belastingadviseur
 • Afdrukken van de aangiften