Werkwijze ondernemers

In het eerste, vrijblijvende, kennismakingsgesprek vertelt u over uw onderneming en de vragen waar u mee zit. Op basis daarvan komen we tot een plan hoe ik u kan helpen. Wat doet u en wat doe ik, en hoe geven we dat praktisch vorm. Het kan daarbij gaan om een eenmalige opdracht of een om een samenwerking voor onbepaalde tijd.

Vervolgens krijgt u op basis van dit plan een duidelijke offerte van mij.

Worden we het eens, dan ga ik aan de slag. Ik voer de afgesproken werkzaamheden uit, maar denk ook met u mee. Ik probeer me zo goed mogelijk in te leven in uw onderneming en in wat hierbij belangrijk is. Eventueel geef ik ongevraagd en dus gratis advies.

Een belangrijk deel van het werk zal betrekking op de administratie: opzetten of zonodig stroomlijnen van de opzet ervan, invoeren van cijfers (facturen en bonnen), aanmaken van de aangiften omzetbelasting, het doen of begeleiden van die aangiften, het maken van het jaarverslag en het doen van de aangifte voor de inkomstenbelasting.

Daarnaast zijn er door u gevraagde adviezen of specifieke analyses, bijvoorbeeld over de kosten of het verbeteren van de winst, over de auto van de zaak of over de privé-onttrekkingen.

Een afspraak vindt plaats op een tijdstip dat u schikt, dus ook 's avonds, en op uw werkplek. Uw informatie en documenten zijn dan immers zonodig direct en ter plaatse beschikbaar.