Goed bewaren

Als u de hieronder vermelde papieren en documenten goed bewaart, is het doen van de administratie en de aangiften een stuk eenvoudiger.

  Inzake uw onderneming
 • Jaarrekeningen van eventuele voorgaande boekjaren.
 • Aangiften inkomstenbelasting en omzetbelasting van voorgaande jaren.
 • Inkomende en uitgaande (kopieën) facturen en bonnen.
 • Starters bewaren ook zakelijke bonnen en facturen uit de periode voorafgaand aan de start.
 • Agenda met afspraken (plaats, tijdsduur) en gereden kilometers (kilometerregistratie).
 • Bankafschriften en kasboek
 • Contracten
 • Inschrijving Kamer van Koophandel
 • Ingevulde Opgaaf Startende Onderneming
  Van de belastingdienst
 • Aangiftebrieven
 • Aanslagen, ook de voorlopige aanslagen.
 • Beschikkingen, voorlopige teruggaaf, huurtoeslag, zorgtoeslag, kindertoeslag.
 • Brieven, mededelingen, correspondentie.
  Van een eventuele werkgever of uitkeringsinstantie
 • Jaaropgaven loon en/of uitkering; één per werkgever/instantie.
  Van uw pensioenfonds
 • Jaaropgaaf, in verband met eventueel door u betaalde lijfrentepremie.
  Van de gemeente
 • WOZ beschikking en/of aanslag gemeentebelasting.
  Van de hypotheekbank
 • Jaaropgaaf, betaalde rente en schuld per 31 december.
  Van de notaris
 • Afrekening bij aankoop van een huis en/of oversluiten van de hypotheek-lening.
  Van de bank
 • Saldi van (spaar)rekeningen per 1 januari en per 31 december, indien het totaal hoger is dan ca. € 40.000.
 • Saldi van eventuele schulden (persoonlijke leningen) op dezelfde data.
 • Premies betaald voor begrafenisverzekeringen.
 • Betaalde lijfrentepremies.
  Van giften
 • Overzicht en bewijzen van door u gedane (onbaatzuchtige) giften.
  Van uw belastingadviseur
 • Afdrukken van de aangiften
  Algemeen
 • Bij twijfel: bewaren!